SVĚT » O nás » Náš tým

Lektoři Sdružené školy Svět

PaedDr. Olga Kroutilová, DiS.

„Svému studiu jsem věnovala řadu let, přes sociální práci, andragogiku až k učitelství a speciální pedagogice. Vzhledem k neustále vyššímu počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se po dokončení studia učitelství rozhodla zakončit toto studium speciální pedagogiky doktorátem. Jelikož se mi nezamlouvaly nejen vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči v běžných základních školách, ale ani koncept výuky, který na těchto školách panuje, proto jsem se ze dne na den rozhodla pro individuální vzdělávání svého syna. Velkou výhodou tohoto vzdělávání je nejen přizpůsobení se individuálním potřebám dítěte, ale i volnost ve vyučování, které může probíhat jak v přírodě, tak v podobě exkurze, což přibližuje výuku praktickému životu. Zkušenosti a poznatky s individuálním vzděláváním svého syna bych chtěla využít v novém projektu Sdružená škola Svět, ve kterém spatřuji skvělou možnost pro efektivnější využití potenciálu pedagogů i žáků ve vzdělávacím procesu.“


Mgr. Petra Medková

"Ráda pozoruji, jak děti objevují matematické vztahy při „hraní si“ a běžných činnostech. Během svého doktorandského studia matematiky jsem se věnovala historii a vývoji matematiky v dějinách, protože se mi zdá zásadní chápat, proč lidstvo potřebovalo zjistit, jak např. změřit obvod kruhu. Při učení pak můžeme s dětmi nasimulovat situaci podobně a místo vzorečků se naučit různé možnosti řešení problému a dosáhnout tak hlubšího pochopení a opravdového matematického myšlení. Mé pedagogické zkušenosti jak v rámci školského systému, tak individuální výuky i rozvoje vlastních dětí mě stále více směřují k alternativnějším přístupům. Mám proto radost, že se mohu zapojit do projektu Sdružené školy."

 

Kryštof Franciško

"Výuka dětí mi byla vždycky blízkou aktivitou, ať při asistenci při hodinách mých rodičů, či při samostatném vedení aktivit v rámci různých kurzů a kroužků, které jsem zařizoval. Věřím, že vzdělávání by se mělo vysvětlovat skrze témata žákům blízká, aby viděli, jak ona teorie, kterou studují v učebnici funguje v opravdovém světě. Chtěl bych, aby i má cesta životem byla naplněná poskytováním podpory těm, kteří touží poznat své okolí jinak, než skrze strohou stránkou, kterou musí memorovat. Proces objevování sebe sama a okolí by se podle mého názoru měl pojit s tím, co děti zajímá ve volném čase, protože přesně to mi chybělo, když jsem byl žákem." 

 

Mgr. Drahomíra Párová

„Čím déle jsem se věnovala výuce českého jazyka a literatury, tím více jsem získávala obdiv k žákům, kteří češtinu zvládají, a to jak v ústním, tak především písemném projevu. Proto jsem ráda, že můžu být u toho, jak zjednodušit a zlidštit její samotnou výuku. Mám zkušenosti nejen jako pedagožka, ale i jako maminka. Působím jako korektorka magazínu, dlouholetá porotkyně recitačně dramatické soutěže Čtvrtlístek, nebo organizátorka výchovně vzdělávacích akcí."Učitelé angličtiny v našich zařízeních

Mgr. Anna Miškovská

"Už při studiu na vysoké škole jsem se věnovala soukromé výuce angličtiny, při které jsem se ujistila, že práce s dětmi je tím správným směrem. Myslím si, že dokáži těžit z každé inspirace, kterou mi děti přinášejí. Snažím se tak při výuce využívat i různé technologie, které děti dnes používají a ukázat žákům jejich vzdělávací výhody. V této oblasti mě hodně motivovala studijní stáž v Kanadě. Nyní kromě své jazykové školy v Ústí nad Labem pořádám Hravé víkendy a příměstské tábory. Mám malou dcerku, která je mezi dětmi stejně ráda jako já :) "

    

Bc. Jiří Holeček

"Jsem rád tvrdě pracující a spolehlivý člověk, skutečně nadšený pro svou práci. Mám logický přístup a dobré oko pro detail. Mám rád nové výzvy a jsem ochoten se učit nové věci a dále je předávat prostřednictvím svých lekcí mým žákům a studentům. Celý svůj život jsem chtěl pracovat ve vzdělávání. Žil jsem ve Velké Británii více než osm let. Pracoval jsem zde ve veřejné knihovně. Využil jsem příležitosti a studoval anglický jazyk. Úspěšně jsem následně složil nejvyšší zkoušku pro nerodilé mluvčí, CPE with the grade B. Potom jsem dokončil CELTA teaching course. S výukou angličtiny pro děti i dospělé mám bohatou praxi."

Melody Longawis Holeček

MSc. Štěpánka Suchardová

Kateřina Šmahová

Zuzana Černá


Učitelé němčiny v našich zařízeních

Mgr. Jiřina Petrášková

„Jako pedagog mám mnohaletou praxi a němčina je mojí každodenní zábavou. Pracuji s dětmi různého věku podle svého konceptu, na kterém jsem pracovala několik let, a velmi se mi osvědčil. Díky kontaktům, které jsem přes výuku německého jazyka získala, umožňuji dětem setkávání se s německými dětmi a pobyty v německých rodinách. Aktivní využití získaných znalostí považuji při výuce za tu nejdůležitější věc“.


Mgr. Štěpánka Thieleová

 

© 2017 Vzdelavacicentrumsvet.cz všechna práva vyhrazena

Created: ECOSIMM, s.r.o. | Designed: Jan Šmucar