RSS Feed

Co je Montessori?

Metoda Montessori je jednou z alternativních metod vzdělávání dětí, která nese jméno své zakladatelky Marie Montessori. Ta byla italskou lékařkou a přirozeným vývojem dětí se začala zabývat před více než 100 lety. První Dům dětí založila v roce 1907 v Římě. Již roku 1929 byla založena mezinárodní Montessori společnost (Association Montessori Internationale – AMI).

V průběhu své praxe, kdy se zabývala zejména problémy s výchovou a vzděláváním dětí dospěla k zajímavým závěrům – dítě se naučí chodit, mluvit a používat předměty pomocí vlastní tvořivosti – bez toho, aby ho to dospělý učil.

Na základě těchto principů vypracovala Metodu Montessori, kdy je v dítěti vzbuzován přirozený zájem skrze využití speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného pracovního prostředí. Takto vedené dítě si pak vytváří svůj vlastní úsudek a tvoří si správné pracovní návyky.

Vztah vychovatele a dítěte je postaven na principu: „Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Metoda je založena na používání speciálních pomůcek, které byly vyvinuty přímo pro praktikování jednotlivých činností, her a způsobů poznávání. Aby si dítě lépe uvědomovalo sociální jednotu, ve které je jedinec respektován ostatními subjekty, je při praktikování této metody upřednostňováno slučování dětí různého věku. V takto věkově smíšených skupinách, pak vzniká harmonické soužití a vzájemná spolupráce.

Zde si můžete prohlédnout video, jak Montessori pedagogika vypadá v praxi.

 

© 2010 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar