SVĚT » Anglický jazyk » Angličtina děti

PROČ ANGLIČTINA U NÁS:


Propracovaný koncept metodiky
Plán každé jednotlivé hodiny připravuje naše zkušená lektorka Mgr. Olga Česneková, která je učitelkou angličtiny s mnohaletou praxí. Výukou předškolních dětí se zabývá od roku 2005. Několik let učila metodou Helen Doron. Tato metoda je založena na pravidelném poslechu a výuce formou hry, pohybových a výtvarných aktivit a je vedena pouze v angličtině. Nicméně po nějakém čase zjistila, že tato metoda je výborná pro děti v předškolním věku, ale pro starší už přestává být přínosem. Po seznámení se s Montessori přístupem a v kombinaci s nespokojeností s úrovní angličtiny pro školní děti se rozhodla s metodou Helen Doron dále nepokračovat a pokusit se o vlastní koncept, který zachovává princip aktivního přístupu pedagoga, důraz na prožitek, ale více se zaměřuje na samostatné vyjadřování se dětí v cizím jazyce. Plány lekcí jsou tvořeny podle zařazení do kurzu a jejich součástí jsou pracovní listy. Děti nejsou ochuzeny ani o pravidelný poslech a videa.

 

Zkušení lektoři
Náš tým lektorů je prověřen společnými roky intenzivní spolupráce, kdy našimi kurzy prošlo více než 700 studentů. Samozřejmostí je vysoká úroveň angličtiny a profesionální přístup k dětem.  

 

Výuka pouze v angličtině
Fakt, že výuka probíhá pouze v angličtině, není překážkou ani pro ty, kteří se s angličtinou setkávají poprvé. Slovní projev je provázen gesty, obrázky a dalšími názornými projevy, které význam toho, co se na hodinách říká, vysvětluje.

 

Malé skupinky dětí
Protože angličtina je prostředek pro komunikaci, je nutné procvičovat její aktivní používání. Malé skupinky dětí, ale i dospělých tuto možnost nabízejí. Každý se tak dostane ke slovu a každému je věnována adekvátní pozornost. Pod pojmem malá skupinka se skrývá počet 4 – 8 dětí.

 

Zábavná metoda výuky
Při výuce dětí klademe důraz na to, aby se dobře bavily, aby nepocítily nic jako stres, nátlak. Chceme, aby pro ně angličtina byla příjemná, těšily se na ni a hodiny si efektivně užívaly. Proto jsou hodiny plné her, písniček, příběhů, do kterých se děti aktivně zapojují.

 


Naše studenty dělíme dle věku do tří základních skupin:

Beginnees, to je skupina těch nejmladších. Těch, kteří se s angličtinou teprve seznamují. V tomto kurzu se děti prostřednictvím poslechu, her, pohybových a výtvarných aktivit a za pomoci všech svých smyslů naučí angličtinu přijímat přirozeně a spontánně. Na této úrovni zvládnou okolo 500 slov, naučí se anglické písničky, říkadla, vyslechnou si, zahrají a prožijí jednoduché příběhy pro děti a budou schopni komunikovat v krátkých větách.Tento kurz je vhodný pro věkovou kategorii 3 – 7 let. Každá lekce trvá 45 minut a v ceně kurzovného jsou zahrnuty i výukové materiály. 
Cena ročního školného je 6 000,- Kč
.

Middlers, děti, které už začaly chodit do školy a s angličtinou již mají zkušenost. Rozvíjejí schopnost samostatné komunikace, rozšiřují si slovní zásobu a rozsah gramatiky stejným způsobem, jako se učí svůj mateřský jazyk, tedy na příkladech a opakováním. Rozšiřují si také encyklopedické znalosti. Pro děti mezi 6 – 10 lety. Každá lekce trvá 45 minut a v ceně kurzovného jsou zahrnuty i výukové materiály. 
Cena ročního školného je 6 000,- Kč.

Advanced, starší školní děti pokračují podobným principem jako mladší, tedy v hodinách vedených jen v angličtině. Obohacují nadále slovní zásobu a stále více komunikují na základě zajímavých aktivit, šitých jim na míru. Kurz nadále využívá stejných principů jako předchozí, jen přizpůsobených dané věkové kategorii.
Děti ve věku 9 – 15 let. Opět jsou v ceně kurzovného jsou zahrnuty i výukové materiály. 
Cena ročního školného je 6 200,- Kč.

V rámci každé výše popsané věkové kategorie dělíme každou z nich totožným způsobem na tři podkategorie podle úrovně znalosti. Ti, kteří začínají a jejich znalosti jsou v daném věkovém vymezení nejméně pokročilé, jsou řazeni do kategorie sponge, více pokročilí jsou označováni jako stars a ti nejvíce pokročilí jsou speakers.

Dětem, které dospějí do kategorie Advanced speakers nabízíme možnost složit mezinárodně uznávané cambridge zkoušky pro školáky (KET). V roce 2013 jsme dovedli ke zkouškám KET naše první žáky, kteří u nás studovali od roku 2007 a ti složili tuto zkoušku na úrovni A2 a B1 – tedy na té nejvyšší možné úrovni. 


V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem e-mailu VzdelavaciCentrumSvet@centrum.cz

Aktuality našeho vzdělávacího centra můžete sledovat i na našem Facebooku: Vzdělávací centrum Svět

 

© 2017 Vzdelavacicentrumsvet.cz všechna práva vyhrazena

Created: ECOSIMM, s.r.o. | Designed: Jan Šmucar